Konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu

Ogłoszenie otwartego konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku.